Log In
IB » Magazin » Tit
Coșul tău

este gol
Total:RON
Reducere: % (-0 RON)
Total:RON

Tipuri de resurse
Cărțile Bibliei
Judecătorii
1 Samuel
2 Samuel
2 Cronici
Neemia
Estera
Cântarea Cântărilor
Plângerile lui Ieremia
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
2 Corinteni
Filimon
Iacov
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Subiecte
Download

Tit

Tit

Epistola către Tit
Preț: 20 RON
Adaugă în coș


Prezentare

DISPONIBILĂ

An apariție:2016
Nr. pag: 133                     
Format: 16,5x23,4 
Copertă tare, înfoliată mat
Legare cusută                
ISBN: 9789735318161

O epistolă scurtă, dar incredibil de bogată, tocmai din pricina scopului cu care a fost scrisă: “Te-am lăsat în Creta, ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit, şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate” (1:5). Aşadar, în studierea acestei epistole pauline, pornim la drum cu o întrebare: Cum şi ce trebuie rânduit într-o biserică locală, pentru ca ea să fie conform cu învăţătura sănătoasă?

 

Întrebarea este relevantă pentru că în multe dintre bisericile locale ale zilelor noastre am înlocuit impactul vieţilor transformate de Evanghelia lui Hristos, cu impactul evenimentelor pe care le organizăm. Iar atunci când oamenii sunt atraşi de muzică şi predici bine ticluite şi “gustă” din realitatea vieţii creştinilor între care au venit, rămân dezgustaţi, pentru că întâlnesc o formă de avlavie, cărei îi este tăgăduită puterea. Să studiem dar această epistolă mică (ca lungime) cu aşteptări mari. Iar dacă Dumnezeu ne va vorbi prin ea, să ne întoarcem în bisericile locale de care aparţinem, pentru a rândui ce mai rămâne de rânduit în ele, pornind din propriile noastre vieţi.Cuprins

Programa de studiu biblic     5

Prefața    7

Pregătirea cărţii   9

Contextul literar şi structura cărţii    11

Contextul istoric sau ocazia și scopul scrierii     13

Contextul teologic și mesajul epistolei     17

În slujba Dumnezeului vieții     19

Pavel, către Tit, har și pace!      19

Sănătatea bisericii şi slujitorii ei      31

1:5 Mandatul încredințat lui Tit      31

1:6-9 Condițiile cerute unui prezbiter     31

1:10-16 Mustră-i aspru pe cei ce se laudă că-L cunosc pe Dumnezeu,

dar Îl tăgăduiesc cu faptele lor!      38

Mărturia bisericii și membrii ei     43

2:1 Tu însă, vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă     43

2:2 Bătrâni treji și sănătoşi în credință      44

2:3 Femeile în vârstă să aibă o purtare cuviincioasă      47

2:4-5 Femeile în vârstă să învețe pe cele tinere ce este bine     49

2:6-8 Tinerii să fie cumpătați şi dă-te tu însuți pildă lor!       52

2:9-10 Robii să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie      56

Învățați de harul lui Dumnezeu     59

2:11 Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat     60

2:12 Harul ne înva ţă să tră im cu cumpă ta re, drepta te şi evlavie      66

2:13 Harul ne învață să trăim, aşteptând arătarea slavei lui Hristos,

Mântuitorul nostru       69

2:14a Isus Hristos S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi,

ca să ne răscumpere din orice fărădelege       73

2:15 Spune lucrurile acestea și nimeni să nu te dispreţuiască      76

Biserica şi rolul ei în lume     81

3:1-2 Adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor     83

3:3 Altădată și noi eram ca ei     87

3:5-7 Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu     89

3:8 Credința în Dumnezeu trebuie să se vadă prin faptele ei   94

Păstrarea unității bisericii     97

Spune apăsat aceste lucruri!     99

Ferește-te de lucrurile nefolositoare și zadarnice!       99

Importanța păstrării unității bisericii       108

Concluzii       111

Roditori în înaintarea Evangheliei      112

Echipa din jurul lui Pavel        113

Slujirea se deprinde prin implicarea în proiecte concrete     116

Spune sănătate celor ce ne iubesc în credinţă!      117

Împotrivirile nu trebuie să oprească lucrarea       118

Concluzii       118

Concluzii      120

Cârmuirea și învățătura bisericii      121

Mărturia bisericii în lume depinde de câtă mântuire etalăm în viețile și relațiile noastre    128

Bibliografie      133Adaugă în coș