Log In
Coșul tău

este gol
Total:RON
Reducere: % (-0 RON)
Total:RON

Tipuri de resurse
Cărțile Bibliei
Judecătorii
1 Samuel
2 Samuel
2 Cronici
Neemia
Estera
Cântarea Cântărilor
Plângerile lui Ieremia
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
2 Corinteni
Filimon
Iacov
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Subiecte
Download

Proverbe regal-mesianice ed. 2

Proverbe regal-mesianice ed. 2

"Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților, este priceperea”
Preț: 20 RON
Adaugă în coș


Prezentare

DISPONIBILĂ

An apariție: 2017
Nr. pag: 196                   
Format: 16,5x23,4
Copertă tare, înfoliată mat
Legare cusută         
      
ISBN: 9789735319823

Editura: Fundația Istoria Binecuvântării în colaborare cu editura Risoprint

Comentariu explicativ al primelor nouă capitole din cartea Proverbe, din Vechiul Testament.

Puțini oameni nu au auzit de împăratul Solomon.

Înțelepciunea lui a fost nu numai recunoscută de contemporani, dar a rămas consemnată și pe paginile Scripturii. Iată ce citim în 1 Împărați despre el:

30. Înţelepciunea lui Solomon întrecea înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului şi toată înţelepciunea egiptenilor. 31. El era mai înţelept decât orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol şi Darda, fiii lui Mahol, şi faima lui se răspândise printre toate neamurile de primprejur. 32. A rostit trei mii de pilde şi a alcătuit o mie cinci cântări. 33. A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care creşte pe zid, a vorbit, de asemenea, despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare şi despre peşti. 34. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înţelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraţilor pământului care auziseră vorbindu-se de înţelepciunZZea lui.
(1 Împărați 4:30-34)


Oare cine nu ar fi curios să asculte cuvintele unui astfel de om?

Nevoie de oameni înțelepți este resimțită din plin în toate domeniile vieții: în familie, în școală, în politică, în economie și în biserică. Pildele lui Solomon ne-au fost lăsate de Dumnezeu ca să ne învețe ce este înțelepciunea și cum o putem dobândi.


Cuprins

Prefață  11
Locul Proverbelor în programul de studiu 12
Pregătirea cărții  15
Cu autorul prin carte sau structura, scopul și mesajul cărții 17
Solomon, fiul lui David sau contextul istoric și teologic al Pildelor lui Solomon 20
Pildele și Scriptura sau contextul biblic al Pildelor lui Solomon 27
Contextul literar al Pildelor lui Solomon 33
Proverbe 1:1-7      37
1:1 – Titlul și autorul cărții 37
1:2-6 – Scopul cărții 40
1:7 – Tema cărții 41
Concluzii și aplicații: Învață să te temi de Domnul prin cunoașterea poruncilor Lui! 42
Proverbe 1:8-33     47
1:8-9 – Chemarea la ascultare   48
1:10-19 – Ferește-te de lăcomie   51
1:20-33 – Chemarea înțelepciunii și implicațiile respingerii ei    55
Concluzii și aplicații: Înțelepciunea strigă pe străzi și-n piețe    60
Proverbe 2:1-22       67
2:1-9 – Caută înțelepciunea ca pe o comoară!  68
2:10-22 – Umblă pe căile înțelepciunii!  74
Concluzii și aplicații: Cine caută înțelepciunea îl găsește pe Domnul   77
Proverbe 3:1-35       81
Încadrarea în contextul mai larg (1:8-3:35)    81
3:1-4 – Credincioșia: condiția Legământului      82
3:5-12 – Încrede-te în Domnul, nu în înțelepciunea ta!    83
3:13-20 – Imn la adresa înțelepciunii lui Dumnezeu      85
3:21-26 – Înțelepciunea va fi viața sufletului tău      89
3:27-31 – Când încetezi să iubești, ai început deja să urăști    89
3:32-35 – Domnul își bate joc de batjocoritori, dar celor smeriți le dă har    91
Concluzii și aplicații: încrede-te în Domnul din toată inima ta!    92
Proverbe 4:1-27     95
4:1-9 – Începutul înțelepciunii este tocmai căutarea acesteia  95
4:10-19 – Cărarea celor neprihăniți este ca lumina; calea celor răi, ca întunericul gros   99
4:20-27 – Din inimă ies izvoarele vieții   102
Concluzii și aplicații: Păzește-ți inima mai mult decât orice    104
Proverbe 5:1-23      107
5:1-2 – Ca să ajungi la înțelepciunea lui Dumnezeu, apleacă-ți urechea la învățătura Lui   108
5:3-6 – Ispita preacurviei pare dulce ca mierea dar, de fapt, se dovedește a fi amară ca pelinul   112
5:7-8 – Singurul mod de a rezista unei astfel de ispite este fuga de ea 115
5:9-14 – Fugi de ispita curviei din pricina implicațiilor ei în propria ta viață 116
5:15-20 – Bucură-te de nevasta tinereții tale, dacă nu vrei ca altul să se bucure de ea! 118
5:21-23 – Păcatul curviei amenință însuși destinul celui care se complace în el 122
Concluzii și aplicații: Poate cineva să ia foc în sân, fără să i se aprindă hainele? 124
Proverbe 6:1-19     129
6:1-5 – Dacă te pui chezaș astăzi, s-ar putea ca mâine să ajungi la faliment  131
6:6-11 – Lenea de azi aduce sărăcia de mâine  133
6:12-19 – Șase lucruri… ba chiar șapte  135
Concluzii și aplicații: Decizii aparent neglijabile pot avea implicații incalculabile  137
Proverbe 6:20-35   143
6:20-28 – N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei!  143
6:29-35 – Cel ce preacurvește cu o femeie este un nebun  146
Proverbe 7:1-27     149
7:1-5 – Armura înțelepciunii 149
7:6-27 – Mecanismul ispitei 152
7:6-8 – Neîncercat și fără minte 152
7:9-20 – Ispitirea 153
7:21-23 – Drumul spre moarte 154
7:24-27 – Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte 155
Proverbe 8:1-36    161
8:1-5 – Chemarea înțelepciunii 163
8:6-11 – Motivare la ascultare 164
8:12-21 – Natura înțelepciunii 166
8:22-26 – Obârșia înțelepciunii 169
8:27-31 – Lucrarea de Creație a înțelepciunii 171
8:32-36 – Lucrarea în creație a înțelepciunii 172
Concluzii și aplicații: Cel ce găsește înțelepciunea găsește viața 175
Proverbe 9:1-18   179
9:1-6 – Chemarea la ospățul înțelepciunii 179
9:7-12 – Răspunsul înțelepților și reacția nebunilor 183
9:13-18 – „Ospățul” nebuniei 184
Concluzii și aplicații: înțelepciunea îi cheamă pe toți la ospățul ei 186
Concluzii   189
Postfață   191
Iosua 192
Ezra 193
1 și 2 Petru 194
Bibliografie  197


Adaugă în coș