Log In
Coșul tău

este gol
Total:RON
Reducere: % (-0 RON)
Total:RON

Tipuri de resurse
Cărțile Bibliei
Judecătorii
1 Samuel
2 Samuel
2 Cronici
Neemia
Estera
Cântarea Cântărilor
Plângerile lui Ieremia
Ioel
Amos
Obadia
Iona
Mica
Naum
Habacuc
Ţefania
Hagai
Zaharia
Maleahi
2 Corinteni
Filimon
Iacov
1 Ioan
2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Subiecte
Download

Chemat la slujire

Chemat la slujire

Autobiografia lui Stefan Gulyas
Preț: 15 RON
Adaugă în coș


Prezentare

Carte disponibilă și în limba maghiară!

Începând cu anii ’60, timp de 55 de ani, Stefan Gulyaș a străbătut în lung şi în lat ţările Europei de Est de dragul şi spre slava Mântuitorului. Dorinţa şi bucuria lui cea mai mare a fost să propovăduiască Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Era un vorbitor înflăcărat şi un bun cunoscător al Scripturii. Discuta şi dezbătea cu plăcere adevărurile ei cu slujitorii din diferitele biserici. Roadele lucrării lui sunt cunoscute deplin doar de Acela care l-a împuternici şi l-a trimis în lucrare.

Poate cel  mai frumos îl caracterizează Rev. Dr. Samuel Bombara, prieten, coleg de seminar şi frate în Hristos. El o face folosind trei cuvinte în prefaţa cărţii Chemat la slujire, o autobiografie a lui Stefan Gulyas: dedicare, dărnicie şi disciplină. Ştefan Gulyas a fost, în primul rând, dedicat lui Hristos, într-o manieră paulină. Se poate spune că  pentru el a trăi era Hristos. În al doilea rând, roadele dărniciei lui s-au materializat în sutele de case de adunare ridicate cu ajutorul şi la îndemnul lui în ţările din Europa de Est, precum şi în vieţile a nenumăraţi slujitori ai lui Hristos ajutaţi de el. Iar, în al treilea rând, toate acestea s-au putut realiza prin disciplina care l-a caracterizat întreaga sa viaţă, atât în relaţia lui cu Cuvântul cât şi în administrarea fondurilor pe care le aduna cu multă trudă şi de care dădea socoteală donatorilor săi până la ultimul ban, el însuşi trăind în condiţii modeste. Privind viaţa lui de slujire de mai bine de un jumătate de veac,  Dr. Bombara conchide: „Îl numesc un Apostol pentru Europa de Est, pentru că, personal, nu cunosc pe nimeni care să îmi reamintească atât de mult de apostolul Pavel precum a făcut-o Ştefan Gulyas.”Cuprins

Prefaţă.............................................................................................................................. 7
Mulţumiri .....................................................................................................................…9
Cuvânt înainte ..............................................................................................................11
Întoarcerea acasă .....................................................................................13
Să începem cu începutul.........................................................................24
Eliberare onorabilă..................................................................................32
E băiat! ...................................................................................................…39
Experienţe din copilărie .........................................................................41
Fratele meu, Beniamin............................................................................47
Anii de muncă în Germania ...............................................................…49
Ocrotit în Cel de-al Doilea Război Mondial....................................…52
O nouă ţară ..............................................................................................58
Întoarcerea fiului risipitor ......................................................................63
Chemare şi misiune cerească .................................................................66
Perioada de aşteptare ...........................................................................…72
Începuturi modeste ..............................................................................…76
În spatele Cortinei de Fier ..................................................................…80
Reguli şi restricţii .....................................................................................84
Arestări şi încarcerări ...........................................................................…86
Experienţe în Iugoslavia.........................................................................90
Un misionar neliniştit .............................................................................93
Persecuţia persistă ...................................................................................96
Parteneri de rugăciune & Protecţie ....................................................100
Mărturii despre vindecări ..................................................................…103
Eliberare din robia demonilor .............................................................110
Darul profeţiei ....................................................................................…115
OviaţăplinădeDuh............................................................................119
Vedenii şi vise ........................................................................................122
Înlocuirea tradiţiei cu adevărul .........................................................…124
Experienţe unice.................................................................................…131
 Ispravnic peste avuţia Stăpânului........................................................143
Obţinerea unor clădiri pentru biserici .............................................…148
Foame pentru Biblii şi literatură creştină.......................................….160
De ce suferă cei neprihăniţi? ............................................................…164
Înmânarea torţei .................................................................................…171
Aveţi compasiune..................................................................................175
Epilog ..........................................................................................................................180
Scrisori de la prieteni..........................................................................................…181
Concluzii .....................................................................................................................188

Adaugă în coș